Impairment of bone marrow endothelial progenitor cells in acute graft-versus-host disease patients after allotransplant

Xie-Na Cao, Yuan Kong, Yang Song, Min-Min Shi, Hong-Yan Zhao, Qi Wen, Zhong-Shi Lyu, Cai-Wen Duan, Yu Wang, Lan-Ping Xu, Xiao-Hui Zhang, Xiao-Jun Huang
  • British Journal of Haematology, July 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/bjh.15456

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/bjh.15456

The following have contributed to this page: Xiao-Jun Huang