PLGA-PTMC-Cultured Bone Mesenchymal Stem Cell Scaffold Enhances Cartilage Regeneration in Tissue-Engineered Tracheal Transplantation

  • PLGA-PTMC-CULTURED BONE MESENCHYMAL STEM CELL SCAFFOLD
  • Bingyang Yan, Zhipei Zhang, Xiaoping Wang, Yunfeng Ni, Yongshi Liu, Tao Liu, Wuping Wang, Hao Xing, Ying Sun, Jian Wang, Xiao-Fei Li
  • Artificial Organs, December 2016, Wiley
  • DOI: 10.1111/aor.12805

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/aor.12805

In partnership with: