Increased expression of PRKCB mRNA in peripheral blood mononuclear cells from patients with systemic lupus erythematosus

Zhengwei Zhu, Lulu Yang, Yaohua Zhang, Lu Liu, Yan Huang, Leilei Wen, Chao Yang, Liyun Chen, Wenjun Wang, Xianbo Zuo, Fusheng Zhou, Hongyan Wang, Huayang Tang, Xuejun Zhang, Sen Yang, Yujun Sheng, Yong Cui
  • Annals of Human Genetics, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/ahg.12240
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/ahg.12240

In partnership with: