Short-term rapamycin treatment increases ovarian lifespan in young and middle-aged female mice

  • Xiaowei Dou, Yan Sun, Jiazhao Li, Jing Zhang, Dandan Hao, Wenwen Liu, Rui Wu, Feifei Kong, Xiaoxu Peng, Jing Li
  • Aging Cell, May 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/acel.12617

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/acel.12617

In partnership with:

Link to Wiley showcase