Dose-response association between the triglycerides: High-density lipoprotein cholesterol ratio and type 2 diabetes mellitus risk: The rural Chinese cohort study and meta-analysis

Cheng Cheng, Yu Liu, Xizhuo Sun, Zhaoxia Yin, Honghui Li, Ming Zhang, Dongdong Zhang, Bingyuan Wang, Yongcheng Ren, Yang Zhao, Dechen Liu, Junmei Zhou, Xuejiao Liu, Leilei Liu, Xu Chen, Feiyan Liu, Qionggui Zhou, Dongsheng Hu
  • Journal of Diabetes, September 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/1753-0407.12836

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/1753-0407.12836

In partnership with: