Clinical characteristics of ulcerative colitis-related colorectal cancer in Chinese patients

Ya Nan Wang, Ji Li, Wei Yang Zheng, Dong Wu, Hong Yang, Yue Li, Hong Lv, Bei Tan, Hui Jun Shu, Xi Yu Sun, Jia Ming Qian, Bin Wu, Jing Nan Li
  • Journal of Digestive Diseases, December 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/1751-2980.12558
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/1751-2980.12558

The following have contributed to this page: MD Bin WU