Soil gross N ammonification and nitrification from tropical to temperate forests in eastern China

Changhui Wang, Nannan Wang, Jianxing Zhu, Yuan Liu, Xiaofeng Xu, Shuli Niu, Guirui Yu, Xingguo Han, Nianpeng He
  • Functional Ecology, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/1365-2435.13024
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: