Profile of the skin microbiota in a healthy Chinese population

Wanfang Zhai, Yong Huang, Xuelei Zhang, Wenmin Fei, Yuling Chang, Shasha Cheng, Yi Zhou, Jinping Gao, Xianfa Tang, Xuejun Zhang, Sen Yang
  • The Journal of Dermatology, September 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/1346-8138.14594

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/1346-8138.14594

In partnership with: