Growth and Structural Properties of InAlGaN Quaternary Alloys on Sapphire Substrates by RF-MBE

  • Bao-zhu Wang, Xiao-liang Wang, Xiao-yan Wang, Xin-hua Wang, Lun-chun Guo, Hong-ling Xiao, Jun-xi Wang, Hong-xin Liu, Yi-ping Zeng, Jin-min Li, Zhan-guo Wang
  • January 2006, Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE)
  • DOI: 10.1109/icsict.2006.306570

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1109/icsict.2006.306570