Molecular biological characteristics based Hierarchical Mumford-Shah Vector-Model for the delineation of biological target volumes corresponding to head and neck tumors

  • Guocai Liu, Weili Yang, Suyu Zhu, Qiu Huang, Zaijie Huang, Haiyan Wu, Min Liu, Wenlin Huang, Bin Liu, Jinguang Liu, Bingqiang Hu, Yi Mo, Jiutang Zhang, Biao Zeng, Yuan Yuan, Xiang Peng, Ke Liu, Jumei Zhou
  • July 2013, Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE)
  • DOI: 10.1109/embc.2013.6610255

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1109/embc.2013.6610255