Coal saving in China: from Pareto-Koopmans to Kaldor-Hicks criterion

Jianlin Wang, Yi Tian, Malin Song, Jiajia Zhao, Hongzhou Li
  • Journal of Organizational Change Management, February 2018, Emerald
  • DOI: 10.1108/jocm-06-2017-0231

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1108/jocm-06-2017-0231

In partnership with: