Wheat miR9678 Affects Seed Germination by Generating Phased siRNAs and Modulating Abscisic Acid/Gibberellin Signaling

Guanghui Guo, Xinye Liu, Fenglong Sun, Jie Cao, Na Huo, Bala Wuda, Mingming Xin, Zhaorong Hu, Jinkun Du, Rui Xia, Vincenzo Rossi, Huiru Peng, Zhongfu Ni, Qixin Sun, Yingyin Yao
  • The Plant Cell, March 2018, American Society of Plant Biologists (ASPB)
  • DOI: 10.1105/tpc.17.00842
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1105/tpc.17.00842

The following have contributed to this page: Rui Xia