TEM‐producing Capnocytophaga sputigena primary bactaeremia in a breast cancer patient

Xiao‐Qian Zhang, Chun‐Xia Wang, Yong‐Wei Li, Xiao‐Bin Niu, Hui Li, Dong‐Xu Pei, Yue Hu
  • JMM Case Reports, February 2015, Society for General Microbiology
  • DOI: 10.1099/jmmcr.0.002865

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1099/jmmcr.0.002865