Effects of stress during reactivation on rewarding memory

Mei Zhao, Zhang-Yin Zhang, Hai-feng Zhai, Yi Qiu, Lin Lu
  • Neuroreport, July 2007, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1097/wnr.0b013e3281ac212e

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1097/wnr.0b013e3281ac212e