Value of Myocardial Regional Perfusion on Long-Term Function in Collateral-Dependent Myocardium

  • Jun Jin, Lan Huang, Hong Wang, Yao-Ming Song, Ai-Ming Li, Jun Qin, Xue-Jun Yu, Zhao-Hua Geng, Xiao-Bo Zhou, Gang Zhao, Yun-Hua Gao, Zhen Liu, Li Yang, Hong-Mei Xia
  • Southern Medical Journal, September 2008, Southern Medical Association
  • DOI: 10.1097/smj.0b013e3181829f95

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1097/smj.0b013e3181829f95