Risk Factors and Possible Mechanisms of Superior Vena Cava Intravenous Port Malfunction

Ching-Yang Wu, Han-Chung Hu, Po-Jen Ko, Jui-Ying Fu, Ching-Feng Wu, Yun-Hen Liu, Hao-Jui Li, Tsung-Chi Kao, Kuo-Chin Kao, Sheng-Yueh Yu, Chee-Jen Chang, Hong-Chang Hsieh
  • Annals of Surgery, May 2012, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1097/sla.0b013e31824c1c21

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1097/sla.0b013e31824c1c21