Robotic-Assisted Laparoscopic Anatomic Hepatectomy in China

Wen-bin Ji, Hong-guang Wang, Zhi-ming Zhao, Wei-dong Duan, Fang Lu, Jia-hong Dong
  • Annals of Surgery, February 2011, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1097/sla.0b013e3181ff4601

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1097/sla.0b013e3181ff4601