Computed Tomographic and Magnetic Resonance Imaging Presentations of Pancreatitis Maldiagnosed as Pancreatic Carcinoma

Jian Wang, Tao Su, Ningyang Jia, Jian Wang, Chenguang Wang, Shengyu Wang, Yi Qian, Xinian Han
  • Pancreas, March 2010, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1097/mpa.0b013e3181bd95eb

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1097/mpa.0b013e3181bd95eb