Primary Sjögren Syndrome in Han Chinese

  • Clinical and Immunological Characteristics of 483 Patients
  • Yun Zhao, Ya Li, Li Wang, Xiao-Feng Li, Ci-Bo Huang, Guo-Chun Wang, Xue-Wu Zhang, Zhuo-Li Zhang, Xiao Zhang, Wei-Guo Xiao, Lie Dai, Yong-Fu Wang, Shao-Xian Hu, Hong-Bin Li, Lu Gong, Bin Liu, Ling-Yun Sun, Miao-Jia Zhang, Xuan Zhang, Yong-Zhe Li, De-Shun Du, Shun-Hua Zhang, Yuan-Yuan Sun, Feng-Chun Zhang
  • Medicine, April 2015, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1097/md.0000000000000667

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1097/md.0000000000000667