Formaldehyde induces diabetes-associated cognitive impairments

Tao Tan, Yun Zhang, Wenhong Luo, Jihui Lv, Chanshuai Han, Jason N. R. Hamlin, Hongjun Luo, Hui Li, You Wan, Xu Yang, Weihong Song, Zhiqian Tong
  • The FASEB Journal, July 2018, Federation of American Societies For Experimental Biology (FASEB)
  • DOI: 10.1096/fj.201701239r
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1096/fj.201701239r

The following have contributed to this page: Tao Tan