MicroRNA-149-5p regulates blood–brain barrier permeability after transient middle cerebral artery occlusion in rats by targeting S1PR2 of pericytes

Yan Wan, Hui-Juan Jin, Yi-Yi Zhu, Zhi Fang, Ling Mao, Quanwei He, Yuan-Peng Xia, Man Li, Yanan Li, Xiaoqian Chen, Bo Hu
  • The FASEB Journal, January 2018, Federation of American Societies For Experimental Biology (FASEB)
  • DOI: 10.1096/fj.201701121r
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: