Silybin inhibits NLRP3 inflammasome assembly through the NAD+/SIRT2 pathway in mice with nonalcoholic fatty liver disease

  • Bangling Zhang, Dan Xu, Linlin She, Zixia Wang, Na Yang, Runbin Sun, Yirui Zhang, Caixia Yan, Qingli Wei, Jiye Aa, Baolin Liu, Guangji Wang, Yuan Xie
  • The FASEB Journal, February 2018, Federation of American Societies For Experimental Biology (FASEB)
  • DOI: 10.1096/fj.201700602r

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1096/fj.201700602r