NRF1 coordinates with DNA methylation to regulate spermatogenesis

  • Junpeng Wang, Chao Tang, Qian Wang, Jun Su, Ting Ni, Wenjing Yang, Yongsheng Wang, Wei Chen, Xiqiang Liu, Shuai Wang, Jingjing Zhang, Huili Song, Jun Zhu, Yuan Wang
  • The FASEB Journal, July 2017, Federation of American Societies For Experimental Biology (FASEB)
  • DOI: 10.1096/fj.201700093r

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1096/fj.201700093r