Clinical, electrocardiographic, and electrophysiological characteristics of left upper septal fascicular ventricular tachycardia

  • Xiao-Gang Guo, Xu Liu, Gong-Bu Zhou, Qi Sun, Jian-Du Yang, Bin Luo, Feifan Ouyang, Jian Ma, Shu Zhang
  • EP Europace, February 2017, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/europace/euw429

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/europace/euw429