Effect of intravenous l-carnitine in Chinese patients with chronic heart failure

  • Zhi-Cheng Jing, Bing-Xiang Wu, Jian-Qiang Peng, Xin-Li Li, Lei Pan, Shui-Ping Zhao, Dong-Ye Li, Zai-Xin Yu, Jian-Bin Gong, Qing-Yan Zhao, Jia-Ning Cao, Guo-Tai Sheng, Jue Li, Benjamin Xiaoyi Li, Su Jiang, Chaofan Liang, Erika Salvi, Valentina Carubelli
  • European Heart Journal Supplements, February 2016, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/eurheartj/suw008

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/suw008