Plasma IgG antibody against cytomegalovirus but not herpes simplex virus is associated with recurrence of atrial fibrillation after catheter ablation

  • Shaowei Liu, Nian Liu, Yanfei Ruan, Xin Li, Dan Wen, Lizhu Chen, Xueyuan Guo, Lizhu Guo, Chenxi Jiang, Deyong Long, Ronghui Yu, Ribo Tang, Caihua Sang, Ying Bai, Ting Zhang, Rong Bai, Xin Du, Jianzeng Dong, Xinliang Ma, Changsheng Ma
  • European Heart Journal Supplements, February 2016, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/eurheartj/suw007

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/suw007