IL-18 cleavage triggers cardiac inflammation and fibrosis upon β-adrenergic insult

  • Han Xiao, Hao Li, Jing-Jing Wang, Jian-Shu Zhang, Jing Shen, Xiang-Bo An, Cong-Cong Zhang, Ji-Min Wu, Yao Song, Xin-Yu Wang, Hai-Yi Yu, Xiang-Ning Deng, Zi-Jian Li, Ming Xu, Zhi-Zhen Lu, Jie Du, Wei Gao, Ai-Hua Zhang, Yue Feng, You-Yi Zhang
  • European Heart Journal, May 2017, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/eurheartj/ehx261

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehx261