CKII-SIRT1-SM22α loop evokes a self-limited inflammatory response in vascular smooth muscle cells

  • Ya-Nan Shu, Li-Hua Dong, Han Li, Qian-Qian Pei, Sui-Bing Miao, Fan Zhang, Dan-Dan Zhang, Rong Chen, Ya-Juan Yin, Yan-Ling Lin, Zhen-Ying Xue, Pin Lv, Xiao-Li Xie, Li-Li Zhao, Xi Nie, Peng Chen, Mei Han
  • Cardiovascular Research, April 2017, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/cvr/cvx048

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvx048