Metformin attenuates cardiac fibrosis by inhibiting the TGFβ1–Smad3 signalling pathway

Han Xiao, Xiaowei Ma, Wei Feng, Yongnan Fu, Zhizhen Lu, Ming Xu, Qiang Shen, Yi Zhu, Youyi Zhang
  • Cardiovascular Research, March 2010, European Society of Cardiology
  • DOI: 10.1093/cvr/cvq066

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvq066

In partnership with: