Prediction of novel pre-microRNAs with high accuracy through boosting and SVM

  • Yuanwei Zhang, Yifan Yang, Huan Zhang, Xiaohua Jiang, Bo Xu, Yu Xue, Yunxia Cao, Qian Zhai, Yong Zhai, Mingqing Xu, Howard J. Cooke, Qinghua Shi
  • Bioinformatics, March 2011, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/bioinformatics/btr148

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btr148