Association Between the p73 Exon 2 G4C14-to-A4T14 Polymorphism and Cancer Risk: A Meta-Analysis

Yi Hu, Lan Jiang, Jian Zheng, Yonghe You, Yifeng Zhou, Shunchang Jiao
  • DNA and Cell Biology, February 2012, Mary Ann Liebert Inc
  • DOI: 10.1089/dna.2011.1305
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou