Yellow-light generation and engineering in zinc-doped cadmium sulfide nanobelts with low-threshold two-photon excitation

  • Xiaoxu Wang, Jing Li, Qisong Li, Bingkun Chen, Guangli Song, Wensheng Zhang, Lijie Shi, Bingsuo Zou, Ruibin Liu
  • Nanotechnology, July 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0957-4484/25/32/325702

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/25/32/325702