Facile synthesis of Pt/Pd nanodendrites for the direct oxidation of methanol

Hai Wu, Sujuan Mei, Xueqin Cao, Junwei Zheng, Ming Lin, Jianxin Tang, Fangfang Ren, Yukou Du, Yue Pan, Hongwei Gu
  • Nanotechnology, April 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0957-4484/25/19/195702
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/25/19/195702

The following have contributed to this page: Junwei Zheng