Insulator to superconductor transition of Pb doped 2201 single crystal in Bi-system by oxygen deficiency

  • Liu Yongqian, Huang Yuzhen, Chen Liquan, Chen Hong, Li Jianqi, Ni Yongming, Jia Shunlian, Zhao Zhongxian
  • Chinese Physics Letters, November 1990, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0256-307x/7/11/013

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/7/11/013