Complete mitochondrial genome of Pallas’s Leaf Warbler (Phylloscopus proregulus)

Shu-Yu Jiao, Zheng-Xi Liu, Feng Yu, Ji-Yuan Yao, Yu-Mei Li, Shou-Qing Yan
  • Mitochondrial DNA Part B, January 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/23802359.2017.1403867
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: