The complete chloroplast genome sequence of Tartary Buckwheat Cultivar Miqiao 1(Fagopyrum tataricum Gaertn.)

  • Moyang Liu, Tianrun Zheng, Zhaotang Ma, Dong Wang, Tao Wang, Rong Sun, Zhoufeng He, Jiyan Peng, Hui Chen
  • Mitochondrial DNA Part B, January 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/23802359.2016.1197056

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/23802359.2016.1197056