Tumor cell-released autophagosomes (TRAP) enhance apoptosis and immunosuppressive functions of neutrophils

Rong Gao, Jie Ma, Zhifa Wen, Peiying Yang, Jinjin Zhao, Meng Xue, Yongqiang Chen, Mohanad Aldarouish, Hong-Ming Hu, Xue-Jun Zhu, Ning Pan, Li-Xin Wang
  • OncoImmunology, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/2162402x.2018.1438108

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/2162402x.2018.1438108

In partnership with: