Nutritive and bioactive components in rice fermented with the edible mushroomPleurotus eryngii

Li Bao, Yongxia Li, Quanxin Wang, Junjie Han, Xiaoli Yang, Heran Li, Shaojuan Wang, Huaan Wen, Shaojie Li, Hongwei Liu
  • Mycology&#58 An International Journal on Fungal Biology, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/21501203.2013.816386
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: