Generation of ready to use (RTU) products over China based on Landsat series data

Guojin He, Zhaoming Zhang, Weili Jiao, Tengfei Long, Yan Peng, Guizhou Wang, Ranyu Yin, Wei Wang, Xiaomei Zhang, Huichan Liu, Bo Cheng, Bo Xiang
  • Big Earth Data, January 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/20964471.2018.1433370

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/20964471.2018.1433370

In partnership with: