Effect of daidzein on fermentation parameters and bacterial community of finishing Xianan cattle

Huan Liang, Lanjiao Xu, Xianghui Zhao, Jun Bai, Zuodong Chen, Shan Zhou, Xiaozhen Song, Kehui Ouyang, Ke Pan, Chanjuan Liu, Mingren Qu
  • Italian Journal of Animal Science, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/1828051x.2018.1431965

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/1828051x.2018.1431965

In partnership with: