Allergens and intestinal damage induced by soybean antigen proteins in weaned piglets

  • Jin Jie Wu, Yu Zhang, Ji Hong Dong, Cheng Ming Cao, Bao Li, Shi Bin Feng, Hong Yan Ding, Liang You Ma, Xi Chun Wang, Yu Li
  • Italian Journal of Animal Science, July 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/1828051x.2016.1200441

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/1828051x.2016.1200441