Preparation of a novel liver-targeting nanoparticle of norcantharidin derivative and evaluation of its anti-tumour activity

Hu Zhang-Hong, Liu Yiang, Zhang Liang, Zhou Yi, Wang Qin, Bei Yong-Yan, Xu Jing-Yu, Wang Wen-Juan, Zhang Xue-Nong, Zhang Qiang
  • Journal of Experimental Nanoscience, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2010.489580
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: