Linc-smad7 promotes myoblast differentiation and muscle regeneration via sponging miR-125b

Chengchuang Song, Jian Wang, Yilei Ma, Zhaoxin Yang, Dong Dong, Hui Li, Jiameng Yang, Yongzhen Huang, Martin Plath, Yun Ma, Hong Chen
  • Epigenetics, August 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15592294.2018.1481705
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15592294.2018.1481705

In partnership with: