Autophagy contributes to sulfonylurea herbicide tolerance via GCN2-independent regulation of amino acid homeostasis

  • Lun Zhao, Li Deng, Qing Zhang, Xue Jing, Meng Ma, Bin Yi, Jing Wen, Chaozhi Ma, Jinxing Tu, Tingdong Fu, Jinxiong Shen
  • Autophagy, January 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15548627.2017.1407888

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15548627.2017.1407888