Autophagy regulates spermatid differentiation via degradation of PDLIM1

  • Yongliang Shang, Hongna Wang, Pengfei Jia, Haichao Zhao, Chao Liu, Weixiao Liu, Zhenhua Song, Zhiliang Xu, Lin Yang, Yanfang Wang, Wei Li
  • Autophagy, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15548627.2016.1192750

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15548627.2016.1192750