Full-length sequence assembly reveals circular RNAs with diverse non-GT/AG splicing signals in rice

  • Chu-Yu Ye, Xingchen Zhang, Qinjie Chu, Chen Liu, Yongyi Yu, Weiqin Jiang, Qian-Hao Zhu, Longjiang Fan, Longbiao Guo
  • RNA Biology, October 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15476286.2016.1245268

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15476286.2016.1245268