Mitochondrial regulation of [Ca2+]i oscillations during cell cycle resumption of the second meiosis of oocyte

Feng Wang, Rui-Ying Yuan, Li Li, Tie-Gang Meng, Li-Hua Fan, Ying Jing, Ren-Ren Zhang, Yuna-Yuan Li, Qiu-Xia Liang, Feng Dong, Yi Hou, Heide Schatten, Qing-Yuan Sun, Xiang-Hong Ou
  • Cell Cycle, July 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15384101.2018.1489179

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15384101.2018.1489179