Long non-coding RNA LOC100507600 functions as a competitive endogenous RNA to regulate BMI1 expression by sponging miR128-1-3p in Hirschsprung's disease

Yang Su, Zechao Wen, Qiyang Shen, Hua Zhang, Lei Peng, Guanglin Chen, Zhongxian Zhu, Chunxia Du, Hua Xie, Hongxing Li, Yankai Xia, Weibing Tang
  • Cell Cycle, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15384101.2017.1403688

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15384101.2017.1403688

In partnership with: