Low-dose bevacizumab as an effective pre-treatment for peri-tumoral brain edema prior to CyberKnife radiosurgery: A case report

Meng Xiangying, Zhao Rugang, Ding Lijuan, Zhao Yaowei, Sun Bing, Wang Junliang, Li Dan, Wu Shikai
  • Cancer Biology & Therapy, March 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15384047.2018.1433499
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15384047.2018.1433499

In partnership with: