New 1, 2-naphthoquinone-derived pigments from the mycobiont of lichen Trypethelium eluteriae Sprengel

Buddha Bahadur Basnet, Li Liu, Wen Zhao, Ruixing Liu, Ke Ma, Li Bao, Jinwei Ren, Xinli Wei, Haiyang Yu, Jiangchun Wei, Hongwei Liu
  • Natural Product Research, June 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2018.1484458
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2018.1484458

The following have contributed to this page: Dr Xinli Wei

In partnership with: